Мобилно банкиране от Алианц Банк България

Достъпно в Play Store и App Store

Функционалности

Управлявайте собствените си средства в Алианц Банк по сигурен и модерен начин

Банкови сметки

Справка за състояние по сметки:
наличност, блокировки, движения по сметката

Плащания

Нареждате вътрешнобанкови и междубанкови платежни операции в лева

Банкови карти

Информация за извършените преводи по дебитни и кредитни карти и заявяване на нова дебитна карта, без посещение на офис

Smartphone screen

Плащане на задължения

Бързо и лесно заплащате комунални задължения и застраховки

Валутни операции

Извършвате вътрешнобанкова покупко-продажба и преводи във валута

Още функционалности

Актуални новини и промоции
Местоположение на офиси и банкомати

Банкови сметки

 • Провери състоянието по твоите сметки
 • Наличност по сметки
 • Получени преводи и извършени плащания
 • Детайли по движения
Smartphone screens
Smartphone screens

Преводи

 • Прехвърляне между собствени сметки
  „Между мои сметки” – Избирате между кои ваши сметки в Алианц Банк да прехвърлите пари. Двете сметки трябва да са в една валута. Изписвате сумата, която желаете да прехвърлите и потвърждавате.
 • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи
  „На посочен IBAN” – Имате възможност да наредите както вътрешнобанкови, така и междубанкови преводи към банки в страната. Избирате Ваша сметка (само в лева), въвеждате IBAN на сметката, към която искате да преведете пари, име на получателя, сума на превода, основание и избирате тип на превода – Стандартен (БИСЕРА) или РИНГС.

  „Валутен превод” – Може да наредите вътрешнобанков превод във валута, различна от лева. Междубанкови преводи във валута може само да потвърдите в меню „Чакащи подпис”, след като сте попълнили и запазили платежното в интернет банкирането.

Плащане на задължения

Вашите задължения към мобилни оператори, вода, ток, парно и др. може да видите и заплатите в меню „Услуги“ – „Задължения“. Тук са изброени всички настоящи задължения, които имате. Маркирате задълженията, които желаете да платите и потвърждавате. След това избирате сметката, от която ще платите и потвърждавате.

Smartphone screens
Smartphone screens

Трябва да знаете...

 • За да функционира мобилното приложение е необходимо да имате постоянна интернет връзка.
 • Ако Вашето интернет банкиране е „пасивно” и не можете да нареждате платежни операции, така и в Allianz M-bank ще имате достъп само до справочните функции.
 • Потвърждаването на всяка финансова операция в мобилното приложение става чрез токен устройство с въвеждането на Еднократен код (комбинацията от ПИН и еднократната парола от токена).
 • За превод на стойност 30 000 лв. и повече е необходимо попълване на Декларация за произход на паричните средства, което може да направите дистанционно през интернет банкирането на Алианц Банк България.
 • На картата с банкоматите може да намерите и банкоматите на Уникредит Булбанк, от които всички наши картодържатели теглят при преференциални условия.

Технически изисквания

Минимални изисквания за мобилното устройство:

 • Android
  ARMv7/x86 processor with vector FPU, minimum 550MHz
  OpenGL ES 2.0, H.264 and ACC HW decoders
  Android™ 4.0 and above
 • iOS
  iOS 8 and above
Smartphone screens

Работа с приложението

За подробно описание на функционалностите на мобилното приложение, може да се запознаете с Ръководството за Allianz M-Bank.

Настройки

На мобилното си устройство свалете приложението от Google Play Store за Android или от App Store за iOS и инсталирайте.

Как да се регистрирам?

1. Влезте в своя профил в интернет банкирането на Алианц Банк.

2. Регистрирайте мобилно устройство в меню „Настройки” „Регистрация за Мобилно Банкиране”.

3. Изберете име на устройството

4. Запомнете генерирания еднократен четирицифрен код, необходим при първото влизане в Allianz M-Bank.

Първоначално стартиране

1. Въведете потребителско име и парола, които ползвате за влизане в интернет банкирането.

2. Въведете четирицифрения код от регистрацията

3. В случай че ползвате токен устройство за идентификация в интернет банкирането, имате възможност да го използвате при вход и в мобилното приложение с въвеждане на еднократен код.

Всяко следващо влизане в приложението ще става само с потребителско име и парола (и с токен).

Съдействие

Тел.: 0800 13 0 14
Всеки работен ден от 08:00 до 20:00 ч. за общобанкови въпроси
24/7 за блокиране на дебитни и кредитни карти, както и съдействие за интернет и мобилно банкиране
Имейл: support@bank.allianz.bg

Екрани

Екрани и функционалности на приложението

Изтеглете приложението

Google Play App Store